Bột nở Baking Powder

Bột nở Calumet Baking Powder là một chất gây nở thường được dùng trong các công thức bánh bông. Giúp bánh nở và xốp hơn.