Baking Soda rửa hoa quả

Sản phẩm Baking Soda chuyên rửa trái cây Trusted Baking Soda Brand có thể giúp hoa quả thêm sạch và loại bỏ hóa chất ngoài vỏ trái cây.